Retourprocedure

Om een bestelling te retourneren onderneemt u de volgende stappen:

Meldt binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling dat u het product retour wil sturen op basis van Wet Koop op Afstand via email. U hoeft hierbij geen reden aan te geven van retourneren. U wordt dan via email ingelicht over de verdere proceduren, dit verschilt per aanvraag dus die kunnen wij alleen individueel in behandeling nemen. Wilt u een product retourneren op basis van een defect, neem dan uiterlijk binnen 14 dagen nadat u het defect heeft geconstateerd contact op, wij nemen dan samen met u door wat voor u de beste oplossing is.
 
Om geretourneerde producten te kunnen wederverkopen is de verpakking van producten belangrijk. Producten dienen daarom onaangebroken, in de originele verpakking en onbeschadigd retour te worden gestuurd. Indien een verpakking toch beschadigd is, kan WifiHouse er voor kiezen het product deels te vergoeden. Schrijft u in ieder geval geen tekst op de verpakking en plak geen stickers of plakband op de verpakking. Wij vragen u de retour te zenden producten in een omdoos te verpakken om beschadiging tijdens transport tegen te gaan. De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar ons te worden toegestuurd. Wij verzoeken u op de retourzending duidelijk het retournummer te vermelden. Let op: Pakketten die niet voldoende gefrankeerd zijn, worden altijd door ons geweigerd.
 
De consument draagt het risico voor een retourzending. Wij adviseren daarom om het pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs te bewaren, zodat u een eventuele vermissing kunt claimen bij uw vervoerder.
 
Uitgesloten van retournering zijn:

- aangebroken of beschadigde producten;
- producten die in opdracht van de koper zijn vervaardigd of speciaal voor de koper zijn besteld; (Denk aan kabel per meter)
- producten anders gekocht dan via WifiHouse;
- WifiHouse behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het aankoopbedrag te vergoeden. Dit kan zich voordoen wanneer de verpakking geopend is of indien het product is gebruikt of beschadigd.
 
Praktijkvoorbeelden

1. het uit de verpakking halen van een product is vaak niet nodig om de juistheid te kunnen controleren. Na het bekijken van de foto van het product en na het lezen van productinformatie die wij bij ieder product verstrekken, kunt u meestal bepalen of het product wel of niet geschikt is.
 
2. U bestelt een product om ergens in te bouwen of te monteren en installeert het product. Na een paar dagen is de kwaliteit niet wat u ervan had verwacht. Omdat het product in gebruik is genomen, vervalt het recht op retournering. 
 
Kan ik een product terugsturen?

Met uitsluiting van de genoemde voorwaarden, heeft u te allen tijde en zonder opgaaf van reden het recht om een product binnen 14 dagen te retourneren, dan wel de aankoop te herroepen. Indien u een verkeerd product heeft besteld of in het geval u het product niet nodig heeft, kunt u het product, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking en ongebruikt retour zenden. Om retourzendingen snel te kunnen afhandelen dient u eerst een email te sturen naar info@wifihouse.nl om deze aan te melden. WifiHouse staat bekend om zijn snelle afwikkeling van retourzendingen inclusief eventuele terugbetaling.

Retourzending, wie betaalt de verzendkosten?

Wettelijk zijn wij enkel verplicht de kosten van retourneren te vergoeden indien u een product ontvangen heeft dat u niet besteld heeft. Daarnaast vergoeden wij de kosten van retourneren als het geleverde artikel defect blijkt te zijn. In het geval dat u een product bij ons heeft besteld op basis van foutieve informatie op de site, worden de kosten van retourneren door ons vergoed. In alle andere gevallen zijn de kosten van retourneren voor uw rekening. 
In geval van recht op terugbetaling van de verzendkosten zal WifiHouse nimmer meer dan € 5,75 terugbetalen, voor dit bedrag is het mogelijk het pakket via DHL aan ons retour te sturen. Voor retouren vanuit Belgie is dit maximaal € 9,00.

Hoe kan ik een bestelling retour zenden?

Indien u een bestelling retour wilt zenden, zijn de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden hierop van toepassing. Verreweg het gemakkelijkste is om uw bestelling te versturen via een PostNL service punt. PostNL heeft in Nederland 2600 servicepunten, zodat er altijd wel een locatie bij u in de buurt te vinden is. Wij willen u er op attenderen dat wij geen producten retour nemen waarvan vooraf geen overleg is geweest met de klantservice. Wij kijken altijd of het probleem is op te lossen voordat het als defect kan worden aangemerkt.
 
Zakelijke bestelling retournernen

De Wet kopen op Afstand is niet van toepassing op bedrijven. Bedrijven hebben wettelijk geen recht van herroeping. Indien bedrijven aangeschafte producten retour willen zenden, zijn er vaak wel mogelijkheden om u tegemoet te komen. Neemt u daartoe telefonisch contact op met onze klantenservice via email.
 

Kan ik mijn bestelling ook omruilen?

Om uw bestelling om te ruilen, neemt u eerst contact op met onze klantenservice. In overleg zetten wij alles in gang om uw retour procedure zo makkelijk mogelijk te maken.