Garantietermijn

Op ieder product zit standaard een wettelijke garantie, de duur van de garantieperiode is afhankelijk van het product. Mocht het aangeschafte product binnen deze periode gebreken vertonen dan heeft u recht op vervanging of reparatie van het product.

U heeft geen recht op garantie indien:

- de schade is ontstaan door opzet of nalatigheid;
- er sprake is van foutief gebruik door bijvoorbeeld het onjuist opvolgen van de bijgeleverde handleiding; 
- er sprake is van schade door bijvoorbeeld val-, stoot of waterschade;
- er sprake is van een verwachtingspatroon bij normaal gebruik, bijvoorbeeld slijtage;
- er sprake is van schade ontstaan doordat u zelf poging deed tot reparatie.
 
Kijk voor de wettelijke garantie bepalingen op de consuwijzer.
 
Garantieprocedure

Het is vervelend indien een product niet of niet naar behoren functioneert. Wij raden u aan altijd de gebruiksaanwijzing op of in de verpakking op te volgen, raadpleeg daarnaast ook de handleiding van uw apparaat voor een eventuele oplossing.

Als een product direct na ontvangst niet goed functioneert, dient u dit zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken. Neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Mocht het product defect blijken te zijn, zullen wij altijd voor een oplossing zorgen.

Houd u aan de volgende stappen als u een product in verband met garantie aan ons wilt retourneren:
 
  • Neem altijd eerst contact op met onze klantenservice.
  • Stuur (in overleg met de klantenservice) het defecte product zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen naar ons op.
  • Wij verzoeken u het product deugdelijk te verpakken voor verzending.

De consument draagt het risico voor de retourzending, wij adviseren daarom om het pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs te bewaren. Hiermee kunt u een eventuele vermissing claimen bij uw vervoerder.