De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nog geen verzoek van een branchevereniging ontvangen om een opt-out-register voor wifitracking te keuren. Dat had al moeten gebeuren. Met dit register moeten burgers zich uiteindelijk kunnen uitschrijven voor tellingen via wifitracking.

De minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, geeft in een antwoord op vragen van GroenLinks-Kamerlid Buitenweg aan dat de Autoriteit Persoonsgegevens 'nog geen formeel verzoek tot goedkeuring van de integriteitscode en opt-out register' heeft ontvangen. De brancheverenging voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics gaf eerder aan dat bedrijven die passerende mensen in winkelgebieden tellen via wifitracking, voor de zomer met een gezamenlijk, landelijk register komen. Daarin kunnen burgers zich uitschrijven. Om dit mogelijk te maken had de integriteitscode, waarin leden van branchevereniging hun wifitrackingmethodes en het opt-out-register opnemen, half maart aan de toezichthouder moeten zijn overhandigd, schreef Nu.nl destijds op basis van uitlatingen van de directeur van de branchevereniging. Nu deze code nog niet is aangeboden, zal het opt-out-register vermoedelijk langer op zich laten wachten.

Overigens is het nog maar de vraag of dit register wel rechtsgeldig is en dus goedkeuring van de Autoriteit Persoonsgegevens krijgt. Dat hangt samen met de algemene verordening gegevensbescherming, die een opt-out-werking in principe niet toestaat. Dat komt omdat de regels uit de verordening voorschrijven dat wifitracking, wat in de praktijk bijna altijd de verwerking van persoonsgegeven met zich meebrengt, alleen mag op basis van een paar gronden. Een grond is de situatie van uitdrukkelijke toestemming voor het tracken, en een uitschrijving in een register is in feite het tegenovergestelde. Overigens zijn een gerechtvaardigd belang of het uitvoeren van een overeenkomst nog twee anderen gronden die wifitracking toestaan, maar die gronden zijn bij een situatie van winkelend publiek doorgaans niet aan de orde.

De minister schrijft in zijn antwoorden dat hij niet weet in welke gemeenten er wifitracking wordt toegepast. Dat hangt samen met de vaststelling van de Verenging van Nederlandse Gemeenten dat als wifitracking plaatsvindt door private partijen en buiten de openbare ruimte, dat de exploitant verantwoordelijk is dat er in overeenstemming met de privacyregels gehandeld wordt. Dat betekent dat gemeenten hier in principe geen zicht op hebben en het aan de Autoriteit Persoonsgegevens is om te bepalen of het tracken rechtsgeldig is en of er moet worden opgetreden.

Bron: Tweakers.net

    30-04-2019 00:00