De optische draadloze communicatiemethoden LiFi en infrarood kunnen uitgroeien tot goede en snelle aanvullingen op wifi, volgens het Agentschap Telecom. Deze Nederlandse toezichthouder gaat internationaal aandringen op standaardisatie.

Het agentschap, dat het gebruik van radiofrequenties in Nederland controleert, zal het onderwerp onder de aandacht brengen van de International Telecommunications Union. Vanwege de voordelen van optische draadloze communicatie, adviseert het Agentschap Telecom daarnaast al te beginnen met testprojecten met de twee belangrijkste technieken. Bij de bouw van huizen en kantoren zou bijvoorbeeld rekening gehouden kunnen worden met integratie van technieken, voor indoor draadloze communicatie. Het Agentschap Telecom zal bevindingen van zijn onderzoeksrapport daarvoor delen met UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, en met Bouwend Nederland.

Er is sterke behoefte aan een aanvulling op wifi, zegt Frans van Bergen van Agentschap Telecom tegen Tweakers: "Vooral in de randstad ervaren veel mensen hier problemen mee dus technieken die wifi ontlasten zijn interessant. Bovendien kunnen de in het onderzoek beschreven technieken over 5 jaar operationeel zijn." Ook met de komst van 5g blijft er genoeg ruimte voor alternatieven: "Deze technieken zijn vooral voor gebruik binnen. Bij veel ruimtes spelen isolerende factoren die het signaal verstoren, zoals ijzerdeeltjes of betonnen muren en plafonds." Ook in de omringende landen is er volgens Van Bergen veel interesse in optische draadloze communicatie vanwege de extra ruimte in het spectrum: "Dit deel is enorm en maakt hoge datasnelheden mogelijk." Volgens de onderzoekers kan optische communicatie een ongereguleerd spectrum met een omvang van 2600 keer die van het radiospectrum inzetten.

 

Het Agentschap Telecom verrichtte het onderzoek met de Technische Universiteit Eindhoven en Stratix. De onderzoekers richtten zich op communicatie via het zichtbare licht, oftewel Visible Light Communication of LiFi, en via gerichte infraroodbundels, oftewel Beam Steered Infrared Light Communication. De alternatieve communictietechnieken zouden de druk op het gebruik van radiospectrum kunnen verlichten, zo denken de onderzoekers. Het Agentschap Telecom waarschuwt al langer voor opstoppingen in het wifi-verkeer, door de wildgroei aan hotspots en het toenemende dataverkeer.

De eerste LiFi-producten zijn al op de markt en hierbij wordt het razendsnel knipperen van led-lampen gebruikt voor de datamodulatie. De downloadsnelheid ligt momenteel op 50Mbit/s, maar doorontwikkeling kan op termijn voor Gbit/s-snelheden zorgen, denken de onderzoekers. Uploaden gebeurd via infrarood. Gebruikers moeten zich in het bereik van het zichtbare licht bevinden en meerdere gebruikers van een enkel toegangspunt delen de capaciteit.

Beam Steered Infrared Light Communication, of BS-ILC, werkt met gerichte bundels infraroodlicht. Het voordeel is dat het veilig is de bundels op hoog vermogen uit te sturen, voor doorvoersnelheden tot 10Gbit/s en langere afstanden dan LiFi. De capaciteit van een bundel is beperkt tot een enkele gebruiker, maar een toegangspunt kan meerdere bundels zenden. Het nadeel is dat het sturen en tracken van de bundels complex is en de techniek bevindt zich dan ook in de laboratoriumfase.

 

Beide technieken zijn alleen geschikt voor toepassingen waarbij de gebruikers niet mobiel hoeven te zijn en het gezichtsveld tussen zender en ontvanger niet wordt geblokkeerd. Ze zullen dan ook nooit een complete vervanging zijn voor radiocommunicatie, constateert het Agentschap Telecom. De organisatie denkt bijvoorbeeld aan plekken waar elektromagnetische straling verstorend kan werken, zoals in operatiekamers, of waar veel interferentie is, zoals in de buurt van lasrobots. Daarnaast zou het aanvullend kunnen werken op plekken met veel gebruikers in relatief statische situaties, zoals scholen, kantoren, stadions, vliegvelden, fabrieken en ziekenhuizen. Ook denken de onderzoekers aan toepassingen met video op hoge resolutie en virtual reality.

Het toenemende gebruik van power-over-ethernet in gebouwen kan de adoptie bevorderen, maar of de optische communicatie succesvol wordt hangt van een aantal factoren af, menen de onderzoekers. Zo moet er voldoende noodzaak zijn door de groei van het dataverbruik, moeten laptops en smartphones de hogere doorvoersnelheden aankunnen, moeten de productiekosten laag blijven en moeten er standaarden komen. Daarnaast hangt de noodzaak af van de evolutie van bestaande draadloze netwerktechnieken zoals wifi en 5g.

Volgens Stratix en de TU/e zijn er weinig risico's op gebied van veiligheid voor de gezondheid, aangezien apparatuur weinig energie nodig heeft en geen radiogolven uitzendt. Wel is aanvullend onderzoek gewenst om de risico's op oogbeschadiging en het onderscheppen van dataverkeer in kaart te brengen.

(Bron: Tweakers.net)

    07-02-2018 00:00